Μοναστηριακά Διακονήματα

Όλοι οι μοναχοί, πέρα από την προσευχή, καλούνται να προσφέρουν και στη μοναστική κοινωνία στην οποία ανήκουν. Έτσι, ο καθένας αναλαμβάνει το διακόνημα, όπως λέγεται στο μοναστικό λεξικό, και καλείται να το φέρει εις πέρας, αφού κάθε εργασία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία σε μια μονή.

Πέραν των διακονημάτων, που υπάρχουν προς εξυπηρέτηση της κοινοβιακής ζωής και των καθημερινών αναγκών των πατέρων (π.χ. μάγειρας, αποθηκάριος, εκκλησιαστικός κτλ) στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Θήρας έχουν αναπτυχθεί και τα άλλα διακονήματα, που σχετίζονται κυρίως με την καλλιέργεια της γης και την επεξεργασία των παραγώγων αυτής. Οι καρποί και τα παράγωγα της ενασχόλησης αυτής των μοναχών καλύπτουν τις ανάγκες της αδελφότητας και των φιλοξενουμένων - προσκυνητών, ενώ ορισμένα παραγόμενα είδη συσκευάζονται καταλλήλως και διατίθενται στο εκθετήριο της Μονής. 

Η Θήρα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο αμπελοτόπι της χώρας μας. Ο τρόπος κλαδέματος και «τυλίγματος» των αμπελιών που μοιάζει με καλάθι και ονομάζεται «κουλούρα» οφείλεται στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ανέκαθεν επικρατούσαν στο νησί, κυρίως στους πολύ ισχυρούς ανέμους. Το ηφαιστειογενές έδαφος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την...

Μόλις η Μονή Προφήτη Ηλία Θήρας επαναλειτούργησε το 1997 με την εγκατάσταση της νέας αδελφότητος υπό τον Γέροντα Δαμασκηνό, ένα από τα πρώτα έργα που πραγματοποιήθηκαν ήταν η φύτευση σ' αυτά ελαιόδενδρων. Στόχος ήταν η αυτάρκεια της Μονής σε ελαιόλαδο, ώστε να χρησιμοποιείται το παραγώμενο λάδι τόσο για τη διατροφή των πατέρων, όσο και για τη χρήση...

Η θηραϊκή γη, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις του ηφαιστείου της Θήρας, έχει εμπλουτιστεί φυσικά με χημικά στοιχεία και έτσι είναι εξαιρετικά εύφορη. Είναι, λοιπόν, δυνατή η καλλιέργεια πολλών ειδών και με πολύ ικανοποιητικά, μάλιστα, αποτελέσματα.