Καλλιέργεια και επεξεργασία τοπικών προϊόντων

Η θηραϊκή γη, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις του ηφαιστείου της Θήρας, έχει εμπλουτιστεί φυσικά με χημικά στοιχεία και έτσι είναι εξαιρετικά εύφορη. Είναι, λοιπόν, δυνατή η καλλιέργεια πολλών ειδών και με πολύ ικανοποιητικά, μάλιστα, αποτελέσματα.  

Πέραν της μόνιμης καλλιέργειας και φροντίδας των αμπελώνων και ελαιώνων, εποχιακά καλλιεργούνται και επεξεργάζονται από την αδελφότητα και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, όπως φάβα, τοματάκι, κάπαρη, άγρια ρίγανη, κρίταμο και  βότανα. Όλα αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία της θηραϊκής αλλά και γενικότερα της μεσογειακής κουζίνας και διατροφής. 

Το φάβα και το άνυδρο τοματάκι (ποτίζεται μόνον από το νερό της βροχής αλλά και από την εκτεταμένη υγρασία που επικρατεί στο νησί και παρακρατείται από τη θηραϊκή ηφαιστειακή γη) αποτελούν τα πιο δημοφιλή θηραϊκά παραδοσιακά προϊόντα, η παραγωγή των οποίων όμως έχει μειωθεί σημαντικά στη Σαντορίνη καθώς οι καλλιεργούμενες πλέον εκτάσεις είναι σαφώς λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν.

Την κατάλληλη περίοδο συλλέγονται από δυσπρόσιτες περιοχές άγρια ρίγανη, κρίταμο, κάπαρη και διάφορα βότανα, τα οποία επεξεργάζονται και συσκευάζονται κατάλληλα για να διατηρούνται αναλλοίωτα.